Quy định chuyển quyền sử dụng đất từ bố mẹ sang con

Câu hỏi của bạn đọc có nội dung:

Chồng tôi có 1 miếng đất tại ấp Cây Xanh – xã Thạnh Phú – Châu Thành – Tiền Giang do mẹ chồng tôi để lại. Gia đình đã làm các thủ tục đầy đủ nộp cho UBND xã để sang tên chủ quyền từ tháng 11/2017 nhưng đến nay vẫn chưa có, hỏi xã thì họ bảo đợi.

Xin hỏi, trường hợp này chúng tôi phải làm gì để có thể sang tên được? Hồ sơ thủ tục và chi phí như thế nào? Mong luật sư tư vấn giúp. Xin cảm ơn.

Theo thông tin bạn cung cấp, chồng bạn được mẹ để lại một miếng đất, vợ chồng bạn muốn làm thủ tục để sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đối với miếng đất đó. Bạn không nói rõ là thửa đất đã có giấy chứng nhận hay chưa, nếu đã có Giấy chứng nhận thì mang tên bố mẹ chồng hay chỉ mang tên mẹ chồng. Nếu thửa đất mang tên bố mẹ chồng bạn thì để đứng tên vợ chồng bạn cần tiến hành khai nhận thừa kế và biên bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế. Sau đó bạn thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai.

Luật Đất đai năm 2013 tại Điều 95 khoản 4 quy định về các trường hợp đăng ký biến động:

4. Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:

a) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính (được sửa đổi, bổ sung bởi thông tư số 33/2017/TT-BTNMT) quy định tại Điều 9 khoản 2 về hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai:

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộc trường hợp “dồn điền đổi thửa”; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng gồm có:

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

b) Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng theo quy định.

Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người thừa kế;

c) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

d) Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư;

đ) Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất.”

Như vậy để sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm:

  •   Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu
  •  Di chúc hợp pháp/văn bản thỏa thuận phân chia di sản của các đồng thừa kế
  •   Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Hồ sơ được nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của UBND tỉnh (Có thể nộp tại UBND cấp xã nơi có đất, UBND cấp xã có trách nhiệm chuyển tới cơ quan có thẩm quyền).

Khi làm thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bạn phải nộp lệ phí địa chính theo Quyết định về phí lệ phí do HĐND tỉnh Tiền Giang quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *